Priser

Nya års- och träningsavgifter fastställda vid årsmötet den 17 Mars 2015, gäller avgifter gällande från och med höstterminen 2015.

Avgifter skall erlägga senast den 31 januari resp 31 augusti varje år.  

V.g. betala till SAF:s plusgiro 451680-3!

För kvitto, vänligen maila kassören, Andreas Beccau andreas.beccau@gmail.com.

Medlemsavgift:

Medlemsavgift 300 kr per år. Denna ingår i vårterminens träningsavgift men betalas separat av stödjande medlemmar.

Terminsavgift:

Ungdomar t.o.m. det år man fyller 14 år 
1.350:- 
Kadetter och juniorer t.o.m. det är man fyller 19 år 
1.550:-
Studenter inskrivna vid postgymnasial utbildningsanstalt, högst 25 år1.700:-
Seniorer2.200:-
  

Följande rabatter gäller. För medlemmar som betalar för två terminer i förskott utgår en rabatt på 200 kr.  För yngre syskon samt egna barn, där äldre syskon eller förälder betalar träningsavgift, reduceras avgiften till hälften. Exempel: mamma tränar och betalar 2.200 kr per termin. Ett barn på 12 år betalar 675 kr.

I träningsavgiften ingår skåp i mån av tillgång.


Följ oss på facebook

SAF:s Facebookgrupp – för dig som är eller har varit medlem i SAF (eller känner att du borde vara det).