Robert's thoughts on “The Rehbinder Prize“ (swedish)

Jag är uppfödd med fäktning. Jag fick det i blodet med födelsen. Min far Berndt-Otto tävlade i landslaget i mer än ett decennium och deltog på tre OS. I Rom 1960 tillsammans med bland andra den lovande junioren Orwar Lindwall från SAF.

I år är det femton år sedan SAFs hedersordförande Bengt B:son Sjögren frågade mig om jag ville engagera mig i fäktningen igen. Han erinrade mig om allt trevligt vi hade på SAFs fäktsal under slutet av 60-talet, då vi var studenter och hade fäktningen som motion. Vi hade ingen strävan att bli elitfäktare, utan ville hålla oss i trim, känna ett gott kamratskap och få ett trevligt umgänge över generationsgränserna.

Samtidigt frågade Bengt om jag ville bidra med ett pris. Mitt svar var lika snabbt som självklart: Priset tillfaller segraren i damernas värja och det är givetvis en stor glädje för mig att se att det kommer deltagare från hela världen för att tävla om detta pris.

Stockholm i januari 2015
Robert Rehbinder

Programme

Saturday 14th January 2017, Epee Men individual

08.00 control of equipment
09.00 call
09.30 start
18.00 final - NEW TIME!

Sunday 15th January 2017, Epee Women individual

08.00 control of equipment
09.00 call

09.30 start

17.45 final - NEW TIME!

Venue

Eriksdalshallen  (new venue from 2017)

Ringvägen 70
Stockholm

View map below

Latest news about SAF-pokalen & the Rehbinder Prize

Follow live result for SAF-pokalen

The poules for tomorrow's competition SAF-pokalen have now been posted here. This is also where the live results will be continuously posted during the ... Läs mer

Pushed times for final matches due to high number of entries

This year both SAF-pokalen and the Rehbinder Prize have got record number of entries. Last year we had 104 men and 67 women participation while ... Läs mer

New venue for SAF-pokalen and the Rehbinder Prize

This year, due to renovations in our usual venue Åkeshovshallen, the competition has moved to a new venue. New venue is Eriksdalshallen, at Ringvägen 60 ... Läs mer