Förberedelser inför tävling

I bifogad fil hittar du all information om hur du förbereder dig inför tävling framtagen av SAF:s tävlingskommitté och fäktmästare Salek Altauz.

Följ oss på facebook

SAF:s Facebookgrupp – för dig som är eller har varit medlem i SAF (eller känner att du borde vara det).