Fakta om värjfäktning

Antal stötar

I fäktning “alla-möter-alla” vinner den som först får in fem stötar på motståndaren inom loppet av 3+1 minut. Klockan stoppas vid varje uppehåll och effektiv tid räknas. Vid direktutslagning fäktar man om femton stötar under maximalt nio minuter (tre intervaller á tre minuter med en minuts vila emellan).

Träffyta

Värja är ett rent duellvapen och därför är träffytan hela kroppen.

Matchförlopp

Fäkning äger rum på en fjorton meter lång och två meter bred spelplan i metall eller plast. Denna kallas fäktpist. Före matchen hälsar de båda fäktarna på varandra och domaren med sina vapen. Domaren, som kallas president, ställer frågan “Färdiga?” efter att ha givit order om gardställning två meter från pistens mittpunkt. Om fäktarna inte svarar nej följer kommandot “Börja!”. Striden bryts med ordet “Halt!”, bland annat efter utdelad stöt, vid regelbrott, överskridna gränser eller om en fäktare avväpnats. Efter godkänd stöt återupptas striden från utgångsställningen.

Utrustning

Fäktaren bär mask och vit kevlarförstärkt väst och byxa, handske samt långa strumpor. Bedömningen sker med en markeringsapparat som kopplats elektriskt till värjan. Apparaten markerar med röd lampa för godkänd stöt på den ene fäktaren och med grön lampa för godkänd stöt på den andra fäktaren. Stötar på parerplåten och fäktpisten markeras inte (de är jordade).

Värjan

Vapnet får väga maximalt 770 gram och vara maximalt 110 cm långt. Det består av en böjlig stålklinga, en parerplåt och ett handtag. Längst ut på klingan finns en hejdspets (point d’arrête) med en tryckkontakt som när den trycks in utlöser en signal i markeringsapparaten. För signalmarkering krävs ett tryck motsvarande en tyngd på 770 gram.

Följ oss på facebook

SAF:s Facebookgrupp – för dig som är eller har varit medlem i SAF (eller känner att du borde vara det).