Kallelse Årsmöte 2017

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas tisdagen den 16 mars 2017 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm. Alla medlemmar är varmt välkomna!

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet. 

Ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 2. Val justeringsman och rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2017 
 11. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
 12. Val av ordförande för en tid av ett år;
 13. halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andra halvan för en tid av två år;
  2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;
  2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
  3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
 14. Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna skall vara oförändrade.

Styrelsen

Följ oss på facebook

SAF:s Facebookgrupp – för dig som är eller har varit medlem i SAF (eller känner att du borde vara det).

Förslag för nya avgifter

Under det extra årsmötet ska det bestämmas om nya avgifter.
Läs mer

Kallelse till extra årsmöte

Medlemmarna i Stockholms Allmänna Fäktförening kallas härmed till extra årsmöte att hållas den 10 augusti 2017 kl. 18.00 i föreningens lokaler i Kräftriket, Stockholm.
Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse

För den som är intresserad av klubbens verksamhet och ekonomi finns nu verksamhetsberättelse samt årsredovisning gällande 2016 att läsa. Läs mer

Kallelse Årsmöte 2017

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas tisdagen den 16 mars 2017 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm. Alla medlemmar är varmt välkomna! Läs mer

Follow live result for SAF-pokalen

The poules for tomorrow's competition SAF-pokalen have now been posted here. This is also where the live results will be continuously posted during the ... Läs mer

Pushed times for final matches due to high number of entries

This year both SAF-pokalen and the Rehbinder Prize have got record number of entries. Last year we had 104 men and 67 women participation while ... Läs mer

New venue for SAF-pokalen and the Rehbinder Prize

This year, due to renovations in our usual venue Åkeshovshallen, the competition has moved to a new venue. New venue is Eriksdalshallen, at Ringvägen 60 ... Läs mer

Fäktning HT 2016

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till höstterminen 2016.
Läs mer

Rapport från årsmötet 2016

I mitten av mars hölls årsmöte på SAF i klubblokalen.
Läs mer

Kallelse Årsmöte 2016

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas tisdagen den 15 mars 2016 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm.
Läs mer

Fäktning nybörjarkurs VT 2016 på SAF nu öppna för anmälan

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till vårterminen 2016. Vi håller till i Kräftriket (gamla Veterinärhögskolan) en busshållplats från Roslagstull.
Läs mer

Klubbmästerskap 2015

SAFs klubbmästare 2015 är korade. Läs mer

Fäktning nybörjarkurs HT 2015 på SAF nu öppna för anmälan

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till höstterminen 2015. Vi håller till i Kräftriket (gamla Veterinärhögskolan) en busshållplats från Roslagstull.
Läs mer

Beslut Årsmötet 2015

Sammandrag av de beslut som togs på årsmötet den 17 Mars.
Protokollet för årsmötet kan läsas i sin helhet här. Läs mer

Bildspel SAF-Pokalen 2015

Rolf Skunckes bilder från SAF-Pokalen 2015 Läs mer

Kallelse Årsmöte

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas tisdagen den 17 mars 2015 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm.
Läs mer

Klubbmästerskap Värja 2014

14 st fäktare deltog i årets klubbmästerskap där Martin Danielsson tog hem titel samt vandringspokal för 2014. Stort grattis Martin och tack till alla som bidrog till ett trevligt arrangemang!
Läs mer

Nybörjarkurser ht 2014 på SAF nu öppna för anmälan

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till höstterminen. Vi håller till i Kräftriket (gamla Veterinärhögskolan) en busshållplats från Roslagstull.
Läs mer

Kallelse till årsmöte

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket. Läs mer

Film från helgens tävling Rehbinderska priset 2014

Med det fantastiska resultatet: tre svenskor i topp.
Läs mer